Sådan undersøger vi mistanker

I Nordea Pension har vi tillid til de kunder og skadelidte, der anmelder en skade. Vi tør også godt hævde, at kunderne kan have tillid til Nordea Pension og den skadebehandling, vores medarbejdere foretager i de ca. 300.000 skadesager, vi årligt behandler.

Målsætning for skadebehandlingen

Vores mål er, at vores kunder og skadelidte oplever, at de bliver godt hjulpet, og at skader behandles professionelt og ensartet, så kunden hurtigt, effektivt og serviceorienteret får erstatning i henhold til policens dækningsvilkår.

Når det ”ikke rigtigt stemmer”

I sager og anmeldelser, hvor der er oplysninger eller omstændigheder, der er usædvanlige, modstridende, uklare eller på anden måde ”ikke rigtigt stemmer”, undersøger vi det, inden sagen færdigbehandles. I sådanne tilfælde er det ikke usædvanligt, at vi beder kunden om yderligere dokumentation og/eller om at svare på nogle yderligere spørgsmål for at få afklaret det, der ”ikke rigtigt stemmer”.

Ofte giver disse nye oplysninger en god forklaring på dét, som umiddelbart var usædvanligt, modstridende eller uklart. I de tilfælde afslutter vi sagen, og kunden eller den skadelidte får naturligvis dækket sin skade i henhold til sine policevilkår.

Når det ”stadig ikke stemmer”

I ca. 500 sager om året finder vores undersøgelser noget, der ”stadig ikke stemmer”. Det giver os i nogle tilfælde berettiget grund til at tro, at skaden ikke er sket som anmeldt, ikke er dækningsberettiget eller at der bevidst eller ubevidst er afgivet urigtige oplysninger.

Hvis der bevidst er afgivet urigtige oplysninger eller foretaget falsk anmeldelse, er det forsøg på forsikringssvindel.

Forsikringssvindel er strafbart, og udbetalinger til uberettigede skader går ud over alle de øvrige kunder. Derfor har vi som forsikringsselskab pligt til at undersøge om skaden eller omfanget af skaden er falsk eller opdigtet, og om erstatningskravet derfor er uberettiget eller for højt.

Hvem undersøger mistanker?

Sager, hvor der er mistanke om, at kravets omfang er uberettiget eller forsøg på svindel, overgår til en lille afdeling i Nordea Pension– kaldet Centralskade – med fem administrative medarbejdere og otte skadekonsulenter. Konsulenterne er alle tidligere politifolk. Alle medarbejderne i Centralskade er fastansatte i Nordea Pension og på fast løn. Vi benytter os således ikke af privatdetektiver eller eksterne ”opdagere”, og ingen medarbejdere i Centralskade modtager bonus eller provisionsaflønning.